2013 m. vasario 19 d., antradienis

First Adorebox!

Sveikuciai!! :)
Mano pirmoji adorebox dezute ir pirmasis video, Jums, ir tik del Jusu, mano skaitytojai! :)

Kadangi tai pirmasis video, labai manes neteiskit, bet stengiausi del Jusu, taip pat manau tai galimybe dar geriau bent truputi pazinti mane :)
Trukumu begalybe, bet gal ne taip ir blogai? :D
Labai lauksiu jusu nuomoniu komentaruose! :)

Egle :)

2013 m. vasario 18 d., pirmadienis

Romantic movie No.1: The last song

Sveikučiai!!
Šiandien pasidalinsiu su Jumis, vienu iš romantinių filmų, kuris tikrai paliko kažką širdy.
Iš tiesų mėgstu tokius filmus ar knygas, kurios kažko pamoko, kažkas po žiūrėjimo ar skaitymo lieka širdy, sukelia kokius nors jausmus ar priverčia gerai pagalvoti, apmąstyti, t.y. turi išliekamąją vertę.
Mano nuomone, kad filmas ar knyga turi būti pastatyti/parašyti su kažkokiu tikslu, o ne beniek, kad peržiūrėjai ir jau po kelių dienų nebeatsimenu apie ką jis buvo :)
Iš tikrųjų būtent šis filmas privertė mane pagalvoti, kaip svarbu džiaugtis ir mylėti, ką turi būtent dabar, nes vėliau gali būti per vėlu. Kaip svarbu palaikyti gerus santykius ir nesipykti, nes galbūt gali taip atsitikti, kad nebeturėsi galimybės atsiprašyti, ir širdy žaizda liks visam gyvenimui. 
Kaip pagalvoji, galbūt kartais pasakome ne tą žodį, kurį vertėtų, galbūt pagalvojame ar padarome, ko tikrai nereikėtų, bet manau yra svarbu suvokti, kad padarei klaidą, ją pripažinti ir atsiprašyti to žmogaus.
Nors tiesą sakant aš stengiuosi išvis nesipykti, žinoma būna tokių atvejų, kai labai susinervuoji arba tiesiog išveda iš kantrybės tave, bet kartais pati net nepastebiu, kaip pradedu save kontroliuoti.
Na, o dabar arčiau pačio filmo esmės, kartais net nepastebiu kaip nukrypstu į lankas ir per daug išsiplečiu.
Filmas apie nuostabią meilę, turiu omeny, tikrą meilę. Išties filmą žiūrint net pavydu :)
Filmo pagrindinė aktorė - septyniolikmetė Veronika (Miley Cyrus), išgyvenanti (gal reiktu tiksliau sakyti besimėgaujanti) savo pirmąja meile (liam hemsworth). Šalia pagrindinio veiksmo, Veronika iš pat pradžių persikrausto gyventi pas tėvą, žinoma, ne savo noru. Jos santykiai visame filme išsirutulioja, palyginti, kaip iš pradžių ji neapkentė tėvo, ir vengdavo bet kokio bendravimo su juo, gale filmo ji visiškai nenori, kad jos tėvas paliktų šį pasaulį, bet jau nebėra pasirinkimo ir laiko nebeatsuksi atgal. Tėvą ir dukrą jungia tik muzika, per kurią tėvas savo dukrai įrodo, kokia įvairiapusė ir stipri gali būti meilė. Iš ties filmas pamoko, kaip turime branginti laiką, kiekvieną minutę praleistą su artimaisiais.
Jeigu kas paprašytų įvertinti filmą, beabejo, be jokių klausimų duočiau 10/10+. Žinau, kad šio filmo dar ilgai nepamiršiu. Galbūt todėl, kad jis nėra vien tik toks saldus, kur viskas būna tobula, bet realus, su realiais išgyvenimais. Visoms ir visiems siūlau peržiūrėti šį filmą, jeigu buvo nelabai aišku iš mano trumpo pasakojimo apie jį, pažiūrėkit filmo pristatymą, o galbūt paskui ir visą filmą.
http://www.youtube.com/watch?v=WwLmQqRanvM
Keletas kadrų iš šio filmo:
__________

Hi!
Today I will share with you one of the romantic movies that really left something to heart.
In fact, I love those movies or books that have something to teach, something after watching or reading stays in the heart, causing any feelings or makes a good thought, reflection, it is a lasting value.
In my opinion, the movie or the book must be built / written with some purpose, not in vain, that the revision and after a few days did not remember what it was :)
In fact, it is this film made me think about how important it is to love and enjoy what you have right now, because later may be too late. How important is it to maintain good relations and quarrel, since there might happen to not have the opportunity to apologize, and the heart of the wound will remain forever.
How do you think, perhaps once said the wrong word, which it should be, perhaps thought or did, you really should not, but I think it is important to realize that you have done a mistake, admit it and apologize to the man.
Although truth be told I'm trying to quarrel at all, of course there are occasions when I brought you out of patience, but sometimes miss the start of self-control.
Well, now substantially closer to the movie itself, and sometimes do not even notice as the deviation of the bow and expands too much.
A film about the wonderful love, I mean, true love. Indeed, watching a movie, even envy :)
The film's lead actress - seventeen, Veronica (Miley Cyrus), coping (Maybe we should more accurately say enjoying) her first love (Liam Hemsworth). In addition to the main action, Veronica initially moved to live with her father, of course, not by choice. Her relationship evolve throughout the film, compared to the first she hated his father, and avoided any contact with him at the end of the movie, it totally does not want her father to leave this world, but is no longer a choice. Father and daughter connects only to music, through which the father of her daughter proves how versatile and strong love can be. In fact the film teaches how we should cherish the time, every minute spent with loved ones.
If someone asked to rate the movie doubt but without question I would give 10/10 +. I know that this film will not forget for a long time. Maybe because it is not just so sweet, where everything is perfect, but real, with real experiences. All and all offer view this movie if it was not clear from my short story about it, check this film presentation, and maybe then the whole movie.
http://www.youtube.com/watch?v=WwLmQqRanvM
A few shots from the film:


Bučiuoju ir iki! Eglė :)* 

Kiss and bye! Egle :)*2013 m. vasario 3 d., sekmadienis

My round lip balms ❤

Sveikučiai! :)
Šis sekmadienio rytas pas mane gana ramus ir žiemiškas. Pastebėjau, kad sniego jau tikrai daugiau, nei buvo vakar. Kadangi nieko ypatingo neveikiu, nusprendžiau parašyti naują įrašą į savo blog'ą. Šį kartą įrašas bus apie mano lūpų balzamus apvaliose dėžutėse (skamba keistai, bet tiek to).

Šie trys draugai yra iš The body shop parduotuvėlės. Beje, visi lūpų balzamai pirkti UK, bet tikiu, kad ir Lietuvoje esančioje The Body shop parduotuvėlėje jų tikrai rasite!


Hi! :)
This Sunday morning, to me, quite calm and wintry. I noticed that the snow has certainly more than it was yesterday. Since nothing special I do not work, I decided to write a new entry to your blog. This time, the entry will be about my lip balms round (sounds weird, but as that).

These three friends are from The Body Shop stores. By the way, all the lip balms to buy the UK, but I believe that in Lithuania and in the The Body Shop store they are sure to find!


Kas yra bandęs kokį nors produktą iš TBS, tikrai žino, kad visų prekių kvapai nuostabūs, tad ne išimtis ir šie lūpų balzamai. 
Who has tried any product from TBS, surely knows that all commodities smells wonderful, so no exception and these lip balms.


Taigi, viršuje esantis balzamas yra Guaranos kvapo, tikrai skaniai ir labai saldžiai kvepia.
Apačioje, kairėje pusėje esantis balzamas yra braškių kvapo, kas be ko, visi žinome kaip kvepia braškės, tad kvapas saldus ir braškiškas :)
Na ir dešinėje pusėje, apačioje esantis oranžinis lūpų balzamas mandarinų kvapo. Kvapas primena mandarinus, saulę ir Havajus ar Tenerifę, t.y. egzotiškas kvapas.. :)

So the top of the balm Guarana flavor is really delicious and very sweet smells.
Below, on the left side of the balm is strawberry smell what free things, we all know how to smells strawberries, so the smell of sweet and strawberry :)
Well, on the right side of the bottom of a mandarin orange lip balm smell. Smell resemble mandarins, sun and Hawaii and Tenerife, exotic scent .. :)


Balzamai yra ryškios spalvos, kas patraukia dėmesį. Taip pat mielos permatomos dėžutės, kuriose yra lūpų  balzamas, per jas matosi lūpų balzamo spalva :)

Balsam is a bright color that attracts attention. It is also nice transparent box containing lip balm, seen through lip balm color :)

Na, o šis Hello kitty lūpų balzamas yra iš H&M parduotuvės, taip pat pirktas UK :)
Well, this Hello Kitty lip balm is from H&M stores, as well as purchased in the UK :)


Labai miela dėžutė švelnios rožinės spalvos ir su širdelėmis, labai skaniai kvepiantis balzamas, ir jo rožinė spalva, bei konsistensija - super!
Very nice box of soft pink with hearts, very tasty fragrant balm and pink color, and consistence!


Lūpų balzamus aš labai mėgstu, jie turi daug pliusų (paminėjau jau juos ankščiau), bet man visi jie turi ir vieną minusą - nepatogu jais naudotis. Žinoma, namuose jie nesukelia jokios problemos, bet norint jais pasitepti mieste, svečiuose ar dar bala žino kur, nėra labai patogu, nes reikia pasitepti su pirštu, o pasitepus ant piršto lieka balzamo likučių, tad reikia servetėlės. Aišku, jų kvapas ir visa kita tai atperka, bet tiesiog toks mano pastebėjimas :)
Lip balms I really like, they have a lot of pluses (already mentioned them before), but for me they all have one thing - they are inconvenient to use. Of course, at home, they do not cause any problems, but they are anointed to town, away or god only knows where, not very convenient, because you anointed with your finger, and anointed the finger remains balm residue, underscoring the need napkins. Of course, the smell and everything else is redeemed, but just as my observation :)

Tikiuosi Jums patiko šis įrašas ir spalvingos nuotraukėlės! 
O kaip Jūs, ar naudojate štai tokius lūpų balzamus? Kaip Jums The Body Shop produkcija? :)
Saulėto ir žiemiško pirmojo Vasario sekmadienio!
I hope you enjoyed this post and the pictures are colorful!
And like you, you are using the course are the lip balms? Do you like The Body Shop products? :)
Sunny and wintry first Sunday in February!

By Eglė ❤