2013 m. sausio 13 d., sekmadienis

2013-01-13 Sekmadienio pamąstymai

Sveikučiai!
Ar nesušalot? Nes aš būdama mokykloje, beveik visada jaučiu šaltį, o namuose ypatingai rytais nesinori net nosies iškišt iš šiltos lovos :)
Kaip praleidot atostogas? Aš iš tiesų nieko ypatingo nenuveikiau, žinoma, šventės, artimieji, draugai - bet manau, dauguma taip švenčia šventes. Tiesa atšvenčiau ir savo gimtadienį, o dabar kai atostogos jau pamirštos, reikia įsivažiuoti vėl į kasdienybę, susikaupti mokslams. 
Ištikrųju noriu pasidžiaugti, kad pradėjau daugiau laiko skirti mokymuisi, ruoštis įvairiems darbams, galbūt tai yra buvusių atostogų ir poilsio įtaka, žinoma, aš labai džiaugiuosi, ir net gi truputį didžiuojuosi savimi :)

***                                                               Hi!
Do not freeze? Because when I'm staying in school, almost always feel cold, especially in the morning at home and do not want to even put his nose out of the warm bed :)
Do you like holidays? I'm actually not doing anything specific, of course, holidays, family, friends - but I think the majority is celebrating the holidays. By the way I celebrated my birthday, and now the holidays have already forgotten, should put themselves back into the routine and concentrate on studies.
I really glad that I started to spend more time learning and preparing for various tasks, perhaps it is past holidays and influence, of course, I am very happy, and even do a little bit proud of myself :)

Visada stengiuosi pasiekti aukščiausia lygį, pagaliau džiaugiuosi, kad pradėjau ne tik svajoti ir to noreti, bet ir daryti. Man tai yra labai svarbus prioritetas gyvenime. Visi norime pasiekti daug (bent jau aš noriu, tad manau ir Jūs), bet dažnai mes tik norime ir nieko nedarome. Pasakykit sau - Laikas veikti, laikas pradėti viską keisti, viską pradėti daryti savo labui, dėl savęs. Dažnai žmonėms padeda motyvacija, man manau padėjo tai, kad po atostogų gavau kelis aukščiausius (10) įvertinimus, žinau, kad to nusipelniau ir tai uždirbau pati, niekas kitas. Juk taip smagu, žinoti, kad išnaudojau visas galimybes ir mano darbas buvo įvertintas. Labai svarbu žinios, niekas be jų neapsėjo, tad mokykimės dėl savęs ir savo ateities :)
***
I always try to reach the highest level, finally glad that I started to not only dream and want it, but do it. For me, this is a very important priority in life. All we want to achieve a lot (at least I would think so, and you), but often we just want and do nothing. Tell yourself - time to act, time to start changing everything, everything started to make its own sake, for myself. Often the motivation for people to help, I think it helped that after the holidays I got a few with the highest (10) assessments, I know that I deserve it and it's earned itself, nothing else. It's so nice to know that you have used all the options, and my work has been appreciated. It is very important knowledge, no one went by without them, so let us learn for yourself and your future :)
Visi galime tureti tai ko norime, ko trokštame ir ko siekiame. Niekas nesustabdys žmogaus, kuriam nerūpi aplinkinių nuomonė, kuris moka kovoti už save, savo ateitį ir savo vidinę ramybę. Juk žmogus sutvertas, kad kiekvienas galėtume įveikti gyvenimo metamus iššūkius. Bet juk dauguma, bijo, o ką pagalvos aplinkiniai, kaip jie sureaguos, bet juk nesvarbu ką galvoja, negalvokime ką pamanys kiti, juk žmogus kuris kažko siekia savo labui, nemanau, kad kiekvieną kartą galvoja ką pagalvos kiti. Jam tai tiesiog nerūpi, jam nesvarbu, jis rūpinasi savimi ir savo artimaisiais.
Gyvenkime dėl savęs, dėl artimųjų, dėl savo ateities, o ne dėl to ką pamanys ar pagalvos kiti. Juk nenugyvensime gyvenimo už kitą žmogų, kiekvienas gyvename gyvenimą ir susikuriame jį tokį kokį norime!
***

All we can have what we want, what we desire and what you want. Nothing will stop a person who does not care Attitudes to pay to fight for themselves, their future and their own inner peace. After all, He made man that anyone can overcome life's challenges. But the majority are afraid of, and what people around think, how they react, but after all, it does not matter what they think, do not think you will think others, after all, a man who seeks something for its own sake, I do not think that every time you think of others. He just do not care, it does not matter to him, he takes care of themselves and their loved ones.
Let's live for ourselves, for loved ones, for your future, not because of what others will think. After all, every living your life, not the other person. Every living lives and how we create it as we want!
Beje, labai patiko šie Walt Disney žodžiai "All dreams can come true... if we have the courage to pursue them", juk iš tiesų visos mūsų svajonės gali išsipildyti, jei tik turime drąsos jų siekti ❤
***
By the way, really enjoyed these words of Walt Disney "All dreams can come true ... if we have the courage to Pursue them, after all, all of our dreams can come true, if we have the courage to pursue them ❤

Eglė ❤ 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą